Research and publications

During the up-to-dateimplementation of the project the members of the team of the Jean Monnet Centre of Excellence provided research in the multitude of the different questions related to the main focus of the project.  They worked on and prepared 1 monograph and 1 chapter in the scientific monograph and tens of research articles (in english and czech) in peer-reviewed journals and other publications.

Jean Monnet Centre of Excellence also cooparated with the Czech Association for European Studies (http://caes.upol.cz/) in preparation and publishing of the scholarly peer-reviewed journal European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics (http://caes.upol.cz/european-studies/). Here are the links on the online archive:

European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics, vol. 2, 2015.

European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics, vol. 3, 2016.

The list of relevant publications by the Jeam Monnet Centre of Excellence team members:

 • Chapter in the monograph:
  • KINDL, J.; PETR, M. Private Enforcement and Collective Redress in the Czech Republic. In: BÁNDI, G; DARÁK, P.; LÁNCOS, P. L.; TÓTH, T. Private Enforcement and Collective Redress in European Competition Law. Wolters Kluwer, Budapest, 2016. (in english)
 • Articles:
  • HAMUĽÁK, O. Is Charter of the Fundamental Rights of the EU Taking Social Rights Seriously?. European studies – The Review of European Law, Economics and Politics, 2015, roč. 2, č. Prosinec, s. 14-28. ISSN 1805-8809.
  • HAMUĽÁK, O., KERIKMÄE, T. Indirect Effect of EU Law under Constitutional Scrutiny – the Overview of Approach of Czech Constitutional Court. International and Comparative Law Review, 2016, Vol. 16, No. 1, pp. 69–82. ISSN 1213-8770. DOI: 10.1515/iclr-2016-0005.
  • PETR, Michal. Privilege against Self-incrimination in International, European and Czech Law. European Studies. The Review of European Law, Economics and Politics, vol. II, 2015, s. 39 – 50.
  • PETR, Michal. Revision of Energy Regulation in the Czech Republic. European Networks Law and Regulation Quaterly, 2015, č. 3, s. 223
  • POLČÁK, Radim; ČERMÁK, Jiří; LOEBL, Zbyněk; GŘIVNA, Tomáš; MATEJKA, Ján; PETR, Michal; SCHLOSSBERGER, Otakar. Cyber Law in the Czech Republic. 2. vyd. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law Internationa, 2015, 236 s.
  • Šišková, N.: Current mechanism of human rights protection at the level of the EU, their peculiarities and future prospects, in: 3rd international multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2016, Conference Proceedings, Book 2, Political sciences, Law, Finance, Economics & Tourism, Volume I, STEF92 Technology Ltd., Vienna, Hoffburg, s. 805-814, ISBN: 978-619-7105-51-3.
  • Šišková, N.: Immigration and quotas – some legal aspects, In: International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts SGEM in Albena 2016, conference proceedings, book 2, volume II, Albena 2016, s. 639-646, ISBN: 978-619-7105-73-5.
  • VÍTOVÁ, B. The nature of the legal relationship between the consumer, the website operator and the merchant when concluding the contract on the discount website. In Conference Proceedings: 2nd International Multidisciplinary Scientific Cnference on Social Sciences and Arts SGEM 2015. Book 2. Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism. Volume I. 26.8.-1.9.2015, Albena, Bulgary, 2015, s. 761-768.
  • BEJČEK, Josef; NERUDA, Robert; PETR, Michal; RAUS, David. Competition Law in the Czech Republic. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2015, 230 s.
 • Scientific articles:
  • Šišková, N.: Některé právní aspekty migrační krize a možné cesty její řešení ve světle rozsudku Soudního dvora ve spojené věci C-443/14 A C-444/14. Some legal aspects of the migration crisis and its solution in the light of the Courts Judgement C-443/14 and C-444/14 in Acta Iuridica Olomoucencia, 3/2016, p. , ISSN 1801-0288.
  • HAMUĽÁK, O. Listina základních práv Evropské unie jako okolí ústavního pořádku České republiky. Acta Iuridica Olomucensia (Charter of Fundamental Rights of the EU as a backround of the Czech Legal Order) , 2015, roč. 10, č. 3, s. 7-30. ISSN 1801-0288.
  • PETR, Michal. K požadavkům na soudní přezkum šetření v obchodních prostorách právnických osob (About the Requirements on the judicial review of the investigations in the schopping centres of the legal persons). Právní rozhledy, 2016, č. 12, s. 432
  • VÍTOVÁ, B. Ochrana spotřebitele na slevových portálech – omezená doba „platnosti“ voucheru. In Sborník z konference Bratislavské právnické fórum 2015, 9.-10.10.2014, Bratislava, Slovensko.
  • VÍTOVÁ, B. Nekalé obchodní praktiky provozovatelů slevových portálů. Acta Iuridica Olomucensia, 2015, Vol.10, č. 2, s. 21-25.
  • VÍTOVÁ, B. Povinnost autobazaru správně informovat ohledně počtu najetých kilometrů. EPRAVO.CZ magazine, 2015, č. 4, str. 78-79.
  • PETR, Michal; ZORKOVÁ, E. Soukromé prosazování v České republice.
  • PETR, Michal. O perspektivách soukromého prosazování. ANTITRUST, 2016, č. 2, s. 39
  • PETR, Michal. Dopady zahájení řízení na jednotu skutku. ANTITRUST, 2016, č. 1, s. 9 – 14
  • PETR, Michal. Šetření na místě – cesta tam a zase zpátky. ANTITRUST, 2015, č. 1, s. 3
  • PETR, Michal. Zpráva z mezinárodní vědecké konference “Evropská unie a Česká republika v roce 2014 – reflexe současného stavu a budoucí perspektivy”. Právník, 2015, č. 1, s. 91-94