Research and publications

During the project implementation all members of the team of the Jean Monnet Centre of Excellence provided research in the multitude of the different questions related to the main focus of the project.  They worked on and prepared 4 scholarly books and dozens of of research articles and papers (both in English and Czech) in peer-reviewed journals and other publications.

Jean Monnet Centre of Excellence also participated on preparation and publishing of the scholarly peer-reviewed journal European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics (http://caes.upol.cz/european-studies/), which is published in cooparation with the Czech Association for European Studies (http://caes.upol.cz/).

Here are the links on the online archive:

European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics, vol. 1, 2014.

European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics, vol. 2, 2015.

European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics, vol. 3, 2016.

European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics, vol. 4, 2017.

The list of relevant publications by the Jean Monnet Centre of Excellence team members during the project implementation:

 • Monographs:
 • Chapters in the monographs and proceedings:
  • ŠIŠKOVÁ, N.: The Test of the EU Human Rights concept in time of Crisis – some   considerations. In: 4th international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts SGEM 2017, Conference proceedings, book I., volume II., Political sciences and law. S. 803 – 812, Sofia, Bulgaria, ISBN: 978-619-7408-14-0.
  • ŠIŠKOVÁ, N.: Current mechanism of human rights protection at the level of the EU, their pecularities and future prospects. In: International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts SGEM in Vienna 2016,conference proceedings, book 2, volume I, Vienna Hoffburg 2016, 2016, s. 805-814, ISBN: 978-619-7105-51-3.
  • ŠIŠKOVÁ, N.: Immigration and quotas – some legal aspects. In: International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts SGEM in Albena 2016, conference proceedings, book 2, volume II, Albena 2016, s. 639-646, ISBN: 978-619-7105-73-5.
  • KINDL, J.; PETR, M. Private Enforcement and Collective Redress in the Czech Republic. In: BÁNDI, G; DARÁK, P.; LÁNCOS, P. L.; TÓTH, T. Private Enforcement and Collective Redress in European Competition Law. Wolters Kluwer, Budapest, 2016.
  • POLČÁK, R.; ČERMÁK, J.; LOEBL, Z.; GŘIVNA, T.; MATEJKA, J.; PETR, M.; SCHLOSSBERGER, O. Cyber Law in the Czech Republic. 2. vyd. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law Internationa, 2015, 236 s.
  • BEJČEK, J.; NERUDA, R.; PETR, M.; RAUS, D. Competition Law in the Czech Republic. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2015, 230 s.
  • VÍTOVÁ, B. The nature of the legal relationship between the consumer, the website operator and the merchant when concluding the contract on the discount website. In Conference Proceedings: 2nd International Multidisciplinary Scientific Cnference on Social Sciences and Arts SGEM 2015. Book 2. Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism. Volume I. 26.8.-1.9.2015, Albena, Bulgary, 2015, s. 761-768.
 • Articles in scholarly journals:
  • ŠIŠKOVÁ, N.: Některé právní aspekty migrační krize a možné cesty její řešení ve světle rozsudku Soudního dvora ve spojené věci C-443/14 A C-444/14. (Some legal aspects of the migration crisis and its solution in the light of the Courts Judgement C-443/14 and C-444/14) in Acta Iuridica Olomoucencia, 3/2016, p. , ISSN 1801-0288.
  • HAMUĽÁK, O., KERIKMÄE, T. Indirect Effect of EU Law under Constitutional Scrutiny – the Overview of Approach of Czech Constitutional CourtInternational and Comparative Law Review, 2016, Vol. 16, No. 1, pp. 69–82. ISSN 1213-8770. DOI: 10.1515/iclr-2016-0005.
  • PETR, M. K požadavkům na soudní přezkum šetření v obchodních prostorách právnických osob (About the Requirements on the judicial review of the investigations in the schopping centres of the legal persons). Právní rozhledy, 2016, č. 12, s. 432
  • PETR, M. O perspektivách soukromého prosazování. ANTITRUST, 2016, č. 2, s. 39
  • PETR, M. Dopady zahájení řízení na jednotu skutku. ANTITRUST, 2016, č. 1, s. 9 – 14
  • HAMUĽÁK, O. Is Charter of the Fundamental Rights of the EU Taking Social Rights Seriously?. European studies – The Review of European Law, Economics and Politics, 2015, roč. 2, č. Prosinec, s. 14-28. ISSN 1805-8809.
  • HAMUĽÁK, O. Listina základních práv Evropské unie jako okolí ústavního pořádku České republiky.  (Charter of Fundamental Rights of the EU as a backround of the Czech Legal Order). Acta Iuridica Olomucensia, 2015, roč. 10, č. 3, s. 7-30. ISSN 1801-0288.
  • PETR, M. Privilege against Self-incrimination in International, European and Czech Law. European Studies. The Review of European Law, Economics and Politics, vol. II, 2015, s. 39 – 50.
  • PETR, Michal. Revision of Energy Regulation in the Czech Republic. European Networks Law and Regulation Quaterly, 2015, č. 3, s. 223
  • VÍTOVÁ, B. Nekalé obchodní praktiky provozovatelů slevových portálů. Acta Iuridica Olomucensia, 2015, Vol.10, č. 2, s. 21-25.
  • VÍTOVÁ, B. Povinnost autobazaru správně informovat ohledně počtu najetých kilometrů. EPRAVO.CZ magazine, 2015, č. 4, str. 78-79.
  • PETR, M.; ZORKOVÁ, E. Soukromé prosazování v České republice.
  • PETR, M. Šetření na místě – cesta tam a zase zpátky. ANTITRUST, 2015, č. 1, s. 3
  • PETR, M. Zpráva z mezinárodní vědecké konference “Evropská unie a Česká republika v roce 2014 – reflexe současného stavu a budoucí perspektivy”. Právník, 2015, č. 1, s. 91-94